Nødhjelp2019-04-01T02:47:14+02:00

NØDHJELP

Vi møter stadig på ulike former for kriser i Amigitos. Det kan eksempelvis være orkaner og andre naturkatastrofer, mennesker som nektes helsehjelp, dødsfall, voldelige episoder, etterlatte eller forsømte barn. Som «Care with action» tilsier, skal vi kunne gi hjelpen der den trengs, når det trengs, og er derfor opptatte av å ha en egen sum satt av til slike uforutsette hendelser.

GJØR EN FORSKJELL I DAG

Så lenge fattigdom, urettferdighet og ulikheter består, kan ingen av oss helt hvile.
Det skal ikke så mye til å endre et liv, ta kontakt i dag og utgjør en forskjell.

ENGASJER DEG
DONER NÅ